PROFESJONALNE KURSY I SZKOLENIA TECHNICZNE


Konrad Kosowski firma "KOSOWSKI" tel. 605 313 440

Numer Jednostki Szkoleniowej w Urzędzie Dozoru Technicznego :FGAZ-Z/10/0001/16 SPRAWDŹ NAS !

Oferta szkoleń:

 

FZAŚWIADCZENIE O ODBYTYM SZKOLENIU F-GAZ

 

Prowadzenie szkoleń w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych. Dla poddmiotów prowadzących działalność związaną z systemami klimatyzacji
w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi substancje kontrolowane i fluorowane gazy cieplarniane
.

oraz

 

F-GAZY EGZAMIN

 

Egzamin f-gazowy dla osób, które zajmują się instalowaniem konserwacją lub serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Firma KOSOWSKI uzyskała status Jednostki Oceniającej (nr wpisu do rejestru UDT – FGAZ-E/27/0009/19) w zakresie przeprowadzania egzaminów w odniesieniu do osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń (tzw. uprawnienia F-gazowe), zgodnie Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2017r, poz. 1567). Oraz organizujemy egzaminy dodatkowe

Kategoria I

a) kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji

kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach,

oraz

b) instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach

chłodniach, zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane, oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła;

 

Egzamin

 

Egzamin pisemny (teoretyczny)
Egzamin teoretyczny przeprowadza się w formie pisemnego testu wyboru, z czterema odpowiedziami do wyboru i jedną prawidłową odpowiedzią, składającego się z zestawu od 20 do 30 pytań. Egzamin polega na sprawdzeniu wiedzy w zakresie wymagań określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 w odniesieniu do poszczególnych kategorii.

 

Egzamin praktyczny
Egzamin praktyczny polega na sprawdzeniu umiejętności określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 w odniesieniu do poszczególnych kategorii.

 

Osoba, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu otrzymuje dokument potwierdzający w celu wydania certyfikatu

 

Certyfikat dla personelu (certyfikat F-gazowy)

Zgodnie z wymaganiami w/w ustawy funkcję jednostki certyfikującej wydającej certyfikaty dla personelu (certyfikaty F-gazowe) pełni Urząd Dozoru Technicznego.

Certyfikat dla personelu wydawany jest przez UDT na podstawie dokument potwierdzający w celu wydania certyfikatu

 

Cztery proste kroki

Terminy szkoleń na 2021 r:
 

Styczeń 11,12,14,15

Luty 1,2,15,22,26

Marzec 1,2,3,8,12,15,19,20,26,27

Kwiecień 5,10,17,24

Maj 8,15,22,29

Czerwiec 5,12,14,15,19,26

Lipiec 3,5,16,17,23,24,26,28.29,30

Sierpień 7,14,21,28

Wrzesień 4,11,18,25

Październik 2,9,16,23,30

Listopad 6,13,20,27

Grudzień: 4,11,14,15,16,21

 

zapisz się już dziś !

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE UPRAWNIEŃ F-GAZOWYCH 

FAQ UDT - częste pytania o f-gazy i SZWO

 
Wykaz osób które uzyskały zaswiadczenie:

 

 


 

 

 

Sprawdź

 

UWAGA ! Prowadzimy szkolenia i egzaminy w całym kraju ! Zadzwoń dojedziemy do ciebie!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem